Choose language
PowerOffice GO

Kostnadsfritt og enkelt

Kom i gang

Med integrasjonen AutoCollect er det enkelt å følge opp utestående fordringer – uavhengig av om du driver en bedrift eller er regnskapsfører med egne kunder. Tjenesten er sømløst innebygget i PowerOffice GO, og er enkel å bruke.

Full kontroll på hele innfordringsløpet

Tjenesten er automatisert, men du velger selv hvilke fakturaer du vil sende til purring. Du kan starte, utsette eller stoppe oppfølgingen etter behov. Det er enkelt å følge status underveis inne i PowerOffice, og du har kun én reskontro å forholde deg til. Tallene hentes direkte fra PowerOffice slik at kundereskontroen til enhver tid er oppdatert i sanntid.

Både du og kunden din får tilgang på egne portaler. I kundeportalen kan du kommuniserer med saksbehandlerne, finne detaljert informasjon og hente ut rapporter.

I selvbetjeningsportalen MinSide, får sluttkundene full oversikt sine saker. Der kan sluttkunden se ubetalt beløp med tidslinje over hva som har skjedd i saken, samt se eller be om fakturakopi, chatte og betale direkte i portalen.


Slik kommer du i gang:

1. Gå til Meny --> Innstillinger --> Utvidelser og legg til AutoCollect
2. Kopier klientnøkkelen du får
3. Bruk e-post og klientnøkkel til å logge inn i AutoCollect (link) for å signere avtale