Choose language

Bærekraft & åpenhet

Les om hvordan Visma Amili jobber med bærekraft, samfunnsansvar og åpenhet.

Bærekraft og åpenhet i Visma Amili Bærekraft og åpenhet i Visma Amili
Bærekraft og miljø i Visma Amili

Bærekraft & samfunnsansvar

Fokus på bærekraft og miljø blir stadig viktigere i Visma Amili. Som inkassobyrå og fin-tech selskap har vi også et stort og viktig samfunnsansvar som innebærer å sikre sunne økonomiske forhold i norsk næringsliv. Samtidig skal vi ta godt hånd om de som skylder penger. 

Miljø

Åpenhet

Visma Amili er underlagt åpenhetsloven.

På lik linje med Visma konsernet skal Amili støtte opp under beskyttelse av internasjonale menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjenspeiles i etterlevelse av Visma Sustainability Policy og vårt krav til våre leverandørers etterlevelse av Supplier Code of Conduct. 

Les vår Aktsomhetsvurdering, godkjent i styremøtet avholdt den 11.06.2024.

Les også vår policyerklæring for helse og sikkerhet

miljofyrtarn_logo

Miljøfyrtårn-sertifisert

I det siste har vi gjort store fremskritt i vårt bærekraftsarbeid, og flere milepæler er nådd. Visma Amili AS ble miljøfyrtårnsertifisert våren 2023.

På samme måte som vi til enhver tid skal utvikle og forbedre våre tjenester, ser vi på arbeidet med bærekraft som en kontinuerlig prosess - som vi alltid skal jobbe mot å bli bedre på. 

Visma-Norway-22_2100

Les rapporten

Bærekrafts­rapport

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft og sosialt ansvar i vår Bærekraftsrapport.

Les rapporten her.