Choose language

Vi behandler personopplysninger om skyldnere for å inndrive utestående krav på vegne av fordringshaver (vår oppdragsgiver). I denne sammenhengen er Visma Amili AS behandlingsansvarlig for personopplysninger om skyldnere, og vi kan kontaktes.

Opplysningene vi behandler i løpet av inkassoprosessen, kan deles inn i følgende hovedgrupper

  • kravet i seg selv, som fakturanummer, fakturaadresse, forfall, varelinjer og beløp
  • betalingshistorikk tilknyttet krav eller reskontro, som bankkontonummer og beløp
  • kontaktopplysninger til skyldner, som telefon- eller mobilnummer, e-postadressser, gate- eller postadresse
  • andre personopplysninger som er relevant for å inndrive gjelden, som eventuelle innsigelser mot kravet eller tidligere forklaringer på forsinket oppgjør

Vi mottar personopplysninger om skyldner fra skyldner selv, fra fordringshaver og fra andre offentlige tilgjengelige kilder som Folkeregisteret.

Behandling av personopplysninger om skyldner i inkassoprosessen følger av inkassoloven, samt av tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Våre inkassoprosesser er støttet av våre underleverandører som tilbyr oss skybaserte løsninger og support som kan gi dem tilgang til personopplysninger. Vi har databehandleravtaler med alle våre underleverandører for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med de standarder som stilles opp i GDPR. Om underleverandørene er basert utenfor EU/EØS, sørger vi også for å benytte rettslige vilkår godkjent av EU-kommisjonen for slik overføring, som EU Standard Vilkår (EU Standard Clauses) eller Privacy Shield sertifiseringsprogram. Vennligst kontakt oss om du har ytterligere spørsmål eller ønsker dokumentasjon om våre underleverandører med tilgang til personopplysninger.

Personopplysninger kan, innenfor de retningslinjer som aktuell lovgivning gir, også blir delt med offentlige myndigheter - som for eksempel en domstol, namsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter for å løse eller tvangsfullbyrde inkassosaken. Personopplysninger kan også bli overført eller delt med vår kunde som fordringshaver i den aktuelle saken, med skyldner eller tredjepersoner med fullmakt fra skyldner, partnere for å undersøke eller innhente økonomiske opplysninger og til andre bemyndige tredjepersoner som gjeldsrådgivere.

Skyldners personopplysninger vil bli behandlet (herunder lagret) så lenge vi har en avtale med vår klient om å inndrive gjelden, eller så lenge vi er forpliktet til etter gjeldende lovgivning. Av hensyn til blant annet Finanstilsynets mulighet til å drive kontroll med inkassovirksomheten, er hovedregelen at skyldners personopplysninger knyttet til en sak blir anonymisert 3 år etter betalingsdato.

Du kan når som helst kontakte oss for å utøve dine rettigheter med tanke på innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger, til å pålegge begrenset behandling eller protestere mot behandlingen, samt om retten til dataportabilitet. Vær oppmerksom på at en eller flere av disse rettighetene kan være helt eller delvis begrenset i løpet av inkassoprosessen og en tid etter at saken er avsluttet, og vi ber om at du setter deg inn i GDPR kapittel III i forhold til dette.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger. Mer informasjon om klageadgangen finner du på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

Om du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi i Visma Amili AS jobber for å ivareta ditt personvern, ta gjerne kontakt.