Choose language

Amili ARM

Faktura-administrasjon

Fleksibel og effektiv fakturahåndtering - når du vil bruke tid og ressurser på kjernevirksomheten.

Få hjelp med reskontroen

Få hjelp med kundereskontroen

Vi tar oss av innbetalinger og fordringer fra dine kunder, så kan du fokusere på kjernevirksomheten.

Full kontroll på kunderegnskapet

Full kontroll på kunderegnskapet

Visma Amili benytter fleksible løsninger og moderne teknologi som sikrer at vi hele tiden har oversikt over kunderegnskapet. 
5570809_sale_down_decrease_arrow_percentage_discount

Reduser kredittrisiko

Vi har kunder i alle bransjer og størrelser. Fra dette får vi unik innsikt til å rådgi bedriften med tiltak som bidrar til bedre lønnsomhet.
5570815_group_feedback_people_conversation_chat_marketing_message

Ivareta gode kundeopplevelser

Vi sørger for gode kundeopplevelser og du kan være trygg på at god inkassoskikk er basis for all kommunikasjon vi gjør med dine kunder. 

Amili ARM inkluderer

I tillegg til web-løsning med tilgang til egen reskontro, samt vedlikehold og rapportering til ERP-systemet, inkluderer Amili ARM følgende:

Produksjon og distribusjon

Vi produserer fakturaer, kreditnotaer, rentefakturaer, purredokumenter og SMS-påminnelser for deg.

Deretter distribuerer vi fakturadokumenter og purringer i de mest effektive kanalene, så betalingen kommer raskere inn. Digitale kanaler prefereres alltid, så fremt det er mulig. 

 

Bokføring

Vi tar oss av bokføringen av produserte dokumenter i vårt reskontrosystem.

Innbetalinger til reskontro

Vi allokerer alle innbetalinger til riktig kundekonto i reskontro og håndterer over-/underbetalinger, agio og smådifferanser.

Avstemming og Remittering

Vi kontrollerer og sjekker at alt som har gått inn og ut av bankkontoen stemmer overens med hva som er bokført i regnskapet. 

Deretter remitterer vi innfordrede beløp til din bankkonto, og presenterer detaljert remitteringsrapport på daglig basis.  

 

 

Purring og inkasso

Vi purrer på utestående beløp og sørger for sømløs oversendelse til inkasso hvis det er behov for det.

Mange fordeler med Amili ARM

Skreddersøm og lave kostnader

Fordelene er mange om du lar oss ta fakturahåndteringen for deg. Bedre likviditet ligger til grunn i vår løsning:  

  • Effektiv fakturaproduksjon og elektronisk distribusjon
  • Lave enhetspriser
  • Profesjonell og skreddersydd innfordring med sømløs overføring til inkasso
  • Administrative besparelser
  • Sømløs dataflyt mellom systemer
  • Du har full kontroll og innsikt via egen portal

Med likviditet i fokus

Automatiserte purreprosesser

Purringer sendes ut automatisk etter forfall. Amili skreddersyr et innfordringsløp som passer din kundeportefølje.

Vår fakturaadministrasjonsl-øsning har blant annet automatiserte purreprosesser

Parallelle purreprosesser

Har du VIP-kunder du ikke ønsker å purre, eller bedriftskunder som trenger en annen oppfølging? Vi skreddersyr parallelle innfordringsløp etter ditt behov.

Vi tilbyr parallelle purreprosesser så enkelte kunder kan få egen oppfølging

Digitale påminnelser

Vi sender en vennlig betalingspåminnelse med SMS eller e-post for økt likviditet.

Fakturaadministrasjon

Digitale inkassovarsler

Nå kunden raskere med digitale inkassovarsler, eFaktura, e-post eller Digipost. Behandle inkassovarslene online. Sømløs overføring til inkasso.

Digitale inkassovarsler

Fleksible purre- og inkassogrenser

Systemet er bygget for fleksibilitet. Velg selv hvilke beløp du ønsker å purre og sende til inkasso.

_DSC0565 (1)

EU kompensasjons-gebyr

Hos oss får du skalerbar trappetrinnsmodell for EU standard kompensasjonsgebyr mot bedriftsmarkedet.

EU flagg - sirkel
Ice_lead_mlogo_600x400

Våre kunder forteller

I godt samarbeid med Ice

Les mer om hvordan Ice samarbeider med Visma Amili om likviditet, fakturaoppfølging og teknologi.

Få raskere betalt?

Bli kjent med hele Invoice to Cash-løsningen. Amili Invoice to Cash er en løsning som optimaliserer alle ledd - fra utsendelse av faktura til innbetalingen kommer.

Kredittstyring

Kredittstyring

Bli bedre kjent med kundene dine. Med innsikt i betalingshistorikk, ser du hvilke kunder som potensielt betyr risiko og tap. 

Fakturadistribusjon

Fakturadistribusjon

Automatiser og send faktura i den mest kostnadseffektive kanalen etter kundens preferanser. 

5527752_purchase_money_bill_dollar_cash_payment

Fleksible betalingsløsninger

Legg til rette for raskere betaling med flere betalingsalternativer.  

5527810_payment_document_bill_page_reciept_ecommerce_finance

Fakturaadministrasjon

Vi matcher faktura med status. Har innbetalingen kommet, eller er det behov for videre oppfølging?

5570846_announcement_bell_notification_phone_smartphone-1

Purring og inkasso

Vi følger opp faktura med tilpasset innfordringsløp, og sørger for at pengene kommer inn.

5570851_find_magnifier_graph_search_statistics_analytics_chart

Innsikt og rådgivning

Med hele likviditeten i et dashboard, er det enkelt å følge med, analysere og å ta ut detaljerte rapporter.