Choose language

Amili Aksesspunkt

Send EHF-faktura via aksesspunkt

Aksesspunkt som støtter de fleste EHF-formater og andre EHF-dokumenter til gode priser.

Amili Aksesspunkt støtter de fleste EHF-formater

Fordeler med Amili Aksesspunkt

Vårt aksesspunkt er DFØ-godkjent og PEPPOL-sertifisert. Du kan sende eller motta EHF-faktura fra hele EU.

Amili Aksesspunkt passer alle type bedrifter

Passer alle bedrifter

Amili Aksesspunkt passer alle bedrifter uavhengig av størrelse, bransje, fakturavolum eller økonomisystem.

Rask implementering

Rask implementering

Vi setter raskt opp ditt aksesspunkt slik at du er klar for å sende og motta EHF-faktura på kort tid.

Gratis support

Gratis support

Med aksesspunkt fra oss har du tilgang til en transaksjonsportal og norsk support (08:00 – 16:00).

Effektiv kommunikasjon i Peppol

Effektiv kommunikasjon i Peppol-nettverket

PEPPOL eller Pan-European Public Procurement Online, er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger standarder for utveksling av elektroniske dokumenter. 

PEPPOL-nettverket er det nettverket som knytter alle meldingsformidlere sammen, slik at du kan sende en elektronisk faktura til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler han bruker

Priser Amili Aksesspunkt

Aksesspunkt

549,- NOK/mnd

Transaksjoner

2,- NOK per transaksjon

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du noen av de vanligste spørsmålene om aksesspunkt.

Har du andre spørsmål, eller ønsker å bestille aksesspunkt? Kontakt oss eller bestill aksesspunkt her.

Et aksesspunkt (Elektronisk Handels Format) er en tjeneste som formidler elektroniske dokumenter, eksempelvis fakturaer og ordre, mellom kjøpere og selgere i et elektronisk handelsnettverk. EHF er et standardisert format utviklet for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge, og er basert på internasjonale standarder.

Aksesspunkt fungerer som en "postmenn" i det elektroniske handelsøkosystemet, hvor de sikrer at elektroniske dokumenter sendes fra en part til en annen på en sikker og effektiv måte. De støtter kommunikasjonen mellom ulike typer økonomisystemer ved å oversette dokumentene til og fra EHF-formatet, slik at mottakeren mottar dokumentene i et format de kan behandle automatisk.

For å kunne utveksle dokumenter elektronisk via EHF, må både sender og mottaker være tilknyttet et aksesspunkt.