Choose language

Amili Aksesspunkt

Send EHF-faktura via aksesspunkt

Aksesspunkt som støtter de fleste EHF-formater og andre EHF-dokumenter til gode priser.

Amili Aksesspunkt støtter de fleste EHF-formater

Fordeler med Amili Aksesspunkt

Vårt aksesspunkt er DFØ-godkjent og PEPPOL-sertifisert. Du kan sende eller motta EHF-faktura fra hele EU.

Amili Aksesspunkt passer alle type bedrifter

Passer alle bedrifter

Amili Aksesspunkt passer alle bedrifter uavhengig av størrelse, bransje, fakturavolum eller økonomisystem.

Rask implementering

Rask implementering

Vi setter raskt opp ditt aksesspunkt slik at du er klar for å sende og motta EHF-faktura på kort tid.

Gratis support

Gratis support

Med aksesspunkt fra oss har du tilgang til en transaksjonsportal og norsk support (08:00 – 16:00).

Effektiv kommunikasjon i Peppol

Effektiv kommunikasjon i Peppol-nettverket

PEPPOL eller Pan-European Public Procurement Online, er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger standarder for utveksling av elektroniske dokumenter. 

PEPPOL-nettverket er det nettverket som knytter alle meldingsformidlere sammen, slik at du kan sende en elektronisk faktura til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler han bruker

Priser Amili Aksesspunkt

Aksesspunkt

549,- NOK/mnd

Transaksjoner

2,- NOK per transaksjon