Choose language

Privacy statement

Visma Amilis personvernerklæring hjelper deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn, samt hvordan vi håndterer, beskytter, oppbevarer, overfører og sletter dine personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en enkeltperson, som for eksempel e-postadresse, gateadresse, telefonnummer etc.

Inkasso og personvern

Vi behandler personopplysninger om skyldnere for å inndrive utestående krav på vegne av fordringshaver (vår oppdragsgiver). I denne sammenhengen er Visma Amili AS behandlingsansvarlig for personopplysninger om skyldnere, og vi kan kontaktes.

Vi har en egen personvernserklæring for Inkasso. Den finner du her

Hvilke personopplysninger behandler Visma Amili?

Personopplysninger som Visma Amili behandler om deg kan være:

 • Grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post og demografisk informasjon
 • Informasjon om brukere og webtrafikk som innloggings-ID, brukernavn og IP adresse
 • Finansiell informasjon som fakturainformasjon
 • Innhold du har lastet opp eller delt med Visma Amili som for eksempel bilder, kommentarer, artikler og videoklipp
 • Statistikk som viser hvordan brukerne anvender våre tjenester og konsumerer innhold vi tilbyr
 • Informasjon delt i forbindelse med jobbsøknader

Visma Amili behandler ikke sensitive personopplysninger om deg for de formålene som nevnes i avsnittet “Hvorfor behandler vi personopplysninger?”

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Generelt samler Visma Amili inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet vår Kunde. Dersom Kunden du jobber for kjøper produkter og tjenester fra Visma Amili via et partnerselskap av Visma Amili, kan vi samle inn opplysninger om deg fra partnerselskapet.

Vi benytter også informasjonskapsler (cookies) og andre sporingsteknologier når du besøker Visma Amili sine nettsider, bruker våre applikasjoner/tjenester og er i dialog med oss via e-post, for å optimere din opplevelse av Visma Amili, våre produkter og våre nettsider. Se gjerne vår cookie policy for ytterligere informasjon om dette.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være tredjeparter, våre markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale medier.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Denne personvernerklæringen gjelder når Visma Amili behandler dine personopplysninger for ulike formål i forbindelse med at du er i dialog med oss. Dette kan eksempelvis være ved:

Kjøp og levering

 • Håndtere kundebestillinger, avtaler og betalinger
 • Tilby tjenester direkte til deg, som e-læring, webinar og rapporter
 • Gi tilbud om produkter og tjenester til Kunder
 • Opprette og fasilitere kontoer for brukere av våre tjenester

Support og forbedringer

 • Forbedre og utvikle kvalitet, funksjonalitet og brukeropplevelse for våre produkter, tjenester og Visma  Amili nettsider
 • Tilby kundesupport for våre produkter og tjenester
 • Drive nettforum for opplæring og for å muliggjøre interaksjon mellom brukere og Visma Amili

Sikkerhet

 • Oppdage, redusere og forhindre sikkerhetstrusler og misbruk, samt utføre vedlikehold og feilsøking

Markedsføring

 • Håndtere preferanser og sende ut markedsmateriell
 • Opprette interesseprofiler for å markedsføre relevante produkter og tjenester (profiling)

Rekruttering

 • For å administrere rekrutteringsprosesser og behandle jobbsøknader
 • Vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser

Informasjon om hvordan personopplysninger behandles i en av våre mange tjenester er beskrevet i den respektive Databehandleravtalen for tjenesten. Visma Amili er i dette tilfellet Databehandler, og behandler kun data på vegne av og etter instrukser gitt av Kunden. For ytterligere informasjon om dette kan du kontakte privacy@amili.no.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Visma Amili behandler personopplysninger på flere rettslige grunnlag.

Avtale med deg

Vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av en juridisk bindende avtale med deg. Dette kan eksempelvis være når du søker på en stilling i Visma Amili. Behandling av dine personopplysninger som CV, søknad og referanser er nødvendig for at Visma Amili skal kunne håndtere jobbsøkeres henvendelser før en kontrakt er signert.

Ditt samtykke

Visma Amili kan også behandle dine personopplysninger basert på samtykke. Du vil alltid ha muligheten til å trekke tilbake ditt samtykke.

Legitim interesse

Visma Amili har en legitim interesse når vi behandler dine personopplysninger for formål som, sikkerhet, support og forbedring, samt når du opptrer som en kontaktperson for en eksisterende eller potensiell kunde, herunder i forbindelse med kundesupport. Dine personopplysninger behandles fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine fri- og rettigheter som privatperson. 

Videre behandler Visma dine personopplysninger basert på legitim interesse dersom du melder deg på et webinar, laster ned rapporter og annet innhold fra våre nettsider, samt når du benytter deg av Visma Amili sine nettforum. Den legitime interessen er å gi deg korrekt innhold, arrangere webinarer, markedsføring og administrere dine henvendelser. Les mer om hvordan Visma Amili behandler dine personopplysninger til markedsføring basert på legitim interesse og dine rettigheter i den forbindelse under denne personvernerklæringens punkt om “Markedsføring”.

Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Innenfor Visma-konsernet

Siden Visma-konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det viktig for oss at vi gir deg en best mulig kundeservice og totalopplevelse. For å opprettholde en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke Kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Visma, kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig.

Utenfor Visma-konsernet

Visma Amili kan også dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Visma Amili nettforum

Dersom du legger ut et innlegg, skriver kommentarer eller lignende på Visma Amilis nettforum eller andre fora på Visma Amili sine nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora. Visma Amili er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforum, Visma Amili-nettsider eller andre lignende fora.

Forretningspartnere

Visma Amili kan dele dine personopplysninger med våre partnere så lenge dette anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter

Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra Visma Amili. I slike tilfeller vil Visma Amili bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

Når benytter vi underleverandører?

Visma Amili bruker underleverandører til å behandle personopplysninger. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT-tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Visma Amili inngå en databehandleravtale (DBA) for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU/EØS, vil Visma Amili sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine vegne ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder EU Model Clauses.

Du finner ytterligere informasjon om underleverandører for Visma Amili sine produkter og tjenester på Visma Trust Centre.

Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og mer detaljert informasjon om Visma Amili sine underleverandører. Hvordan du kan kontakte oss står beskrevet i siste avsnitt i denne erklæringen.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Visma Amili lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser. Når behandling av personopplysninger er basert på andre rettslig grunnlag, som legitim interesse, vil opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Derfor kan dine personopplysninger være underlagt forskjellige lagringsrutiner basert på typen data og formålet for innsamlingen. Her er noen eksempler:

Ved rekruttering sletter Visma Amili dine personopplysninger som CV, søknad og andre dokumenter når rekrutteringsprosessen er avsluttet, vanligvis maksimum 6 måneder etter søknadsfristen, med mindre annet er avtalt med deg.

Et annet eksempel er kontaktinformasjon som lagres for markedsføringsformål, inkludert leads eller potensielle kunder. Slike personopplysninger vil slettes senest 24 måneder etter siste registrerte aktivitet.

For ytterligere informasjon om sletting av data er du velkommen til å kontakte oss (se kontaktinformasjon i siste avsnitt i denne erklæringen).

Hva er dine rettigheter?

Du kan utøve følgende rettigheter knyttet til Visma Amili sin behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn: Du har rett til å be om en kopi av personopplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering: Du har også rett til å be Visma Amili korrigerer uriktige eller ufullstendige personopplysninger som vi behandler om deg. Dersom du har en konto hos Visma Amili på et Visma Amili-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under "din konto" eller "din profil" på det aktuelle Visma Amili-nettstedet eller tjenesten.
 • Sletting: Du har rett til å be Visma Amili slette dine personopplysninger.
 • Begrensning: Du har rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Dataportabilitet: Du har rett til å be oss overføre din personopplysninger til deg eller til en annen behandlingsansvarlig i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Protestere: På grunnlag av grunner knyttet til din særlige situasjon, har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger basert på berettiget interesse eller som behandles for markedsføringsformål. Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger når dette skjer i forbindelse med utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse eller ved utøvelse av en offentlig myndighet vi er pålagt.

Vær oppmerksom på at det kan være visse unntak eller begrensninger knyttet til rettighetene nevnt ovenfor som kan være gjeldende, avhengig av de spesifikke omstendighetene. I slike tilfeller vil vi gi deg detaljert informasjon om gjeldende unntak eller begrensninger, samt hjelpe deg å utøve dine rettigheter i størst mulig grad, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Vennligst bruk e-postadressen privacy@amili.no for å komme i kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.

Markedsføring og profilering

Created with strategy, style and substance, not assumptions. Tested to connect with consumers.

Den legitime interessen

Når du er i dialog med Visma Amili ved å besøke Visma Amili nettsider, laste ned innhold, deltar på webinarer, samt når du bruker Visma Amili sine tjenester, vil Visma Amili behandle dine personopplysninger basert på legitim interesse. En av Visma Amili sine legitim interesser for behandling av personopplysninger er markedsføring.

Visma Amili bruker dine personopplysninger til å levere relevant innhold til deg gjennom direkte markedsføring på sosiale medier og e-post, nettsider eller i en Visma Amili-tjeneste, basert på dine preferanser. Personopplysninger som behandles er aggregerte detaljer om deg som for eksempel IP-adresse, interesser (hva du har klikket på etc.), brukernavn og enhet. Dette gjøres ved bruk av teknologier som informasjonskapsler (cookies) og kalles profilering. Visma Amili vil også kunne kombinere dette med informasjon om kundeforholdet vi har med din virksomhet. 

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg, forbedre brukeropplevelsen din med våre tjenester/websider og levere produkter som kundene våre er fornøyd med. Visma Amilis tjenester brukes generelt som verktøy for arbeidsrelaterte formål, og din atferd i disse verktøyene sier dermed lite om ditt personlige liv. Det er heller ikke snakk om noe sensitiv informasjon. Dine personopplysninger behandles derfor fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine friheter og rettigheter som privatperson.  

Visma Amili bruker også e-post som verktøy for å kommunisere  markedsføring, men kun dersom du har gitt samtykke i henhold til markedsføringsloven dersom det er behov for dette. Hvis du har gitt et samtykke har du alltid mulighet til å trekke dette tilbake og reservere deg fra markedsføringen som beskrevet nedenfor.

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon 

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta eller være gjenstand for markedsføring og profilering fra Visma Amili og kan gjøre dette ved enten å:

 • Følg instruksjonene for reservasjon (opt out) inkludert i markedsføringskommunikasjon
 • Endre innstillinger på din profilside/konto hos Visma Amili
 • Kontakte oss ved å sende en e-post til privacy@amili.no

Du vil også ha mulighet til å samtykke til/trekke tilbake ditt samtykke for informasjonskapsler (cookies) på vår nettside gjennom vårt cookie-banner.

Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra Visma Amili, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

Endringer

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør betydelige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen revideres årlig og alle endringer godkjennes av Visma sitt Data Protection Council. Sist oppdatert: 2023-01-19.

Hvordan kontakte oss

Visma Amili er eid av Visma. Visma er et europeisk selskap, med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemet som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige virksomheter i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo.

Kontaktinformasjon Visma Amili:
Visma Amili AS
Besøksadresse: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge
Telefon: 73 20 61 62

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, herunder mulige personvernbrudd, ber vi deg kontakte oss på privacy@amili.no.

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå av vårt Data Protection Council, som er under tilsyn av konsernets personvernombud (Data Protection Officer). Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

Visma konsernet og dets datterselskaper:
Hovedkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge
Telefonnummer: +47 46 40 40 00

Vi behandler dine henvendelser og klager konfidensielt. Vår representant kommer til å kontakte deg for å håndtere eventuelle spørsmål og problemstillinger, og skissere mulighetene for hvordan vi kan løse disse. Vårt mål er å sikre at klager blir løst på en riktig og hensiktsmessig måte.

Vår Data Protection Manager

Espen Rustad er vår Data Protection Manager.

Du er velkommen til å kontakte Espen hvis du har spørsmål om data protection og Visma Amili.

E-post: privacy@amili.no

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn en klage på hvordan vi behandler dine personopplysningene til en tilsynsmyndighet.

Tilsynsmyndigheten som har ansvaret for Visma Amili AS:

Datatilsynet

Besøksadresse: Tollbugata 3, 0152 Oslo

Postadresse: Postboks 8177 Dep., NO-0034 Oslo

Org.no 974 761 467

Telefon: +47 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no