Choose language
Visma Business

Sømløst og innebygget

Kom i gang

Enklere blir det ikke! AutoCollect ligger som en sømløs og innebygget del av Visma Business Det eneste du trenger å gjøre for å sende din første faktura til purring, er å aktivere tjenesten. 

Du velger selv om du vil automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen.

  • Automatisk bokføring av innbetalinger i Visma Business
  • Du velger selv hvilke fakturaer som skal følges opp 
  • Du velger selv graden av automatikk

Kostnadsfri aktivering.