Choose language

Invoice to Cash

Komplett løsning for raskere betaling

Alle tjenestene du trenger, på ett sted.

Lær mer om hvordan Invoice to Cash fra Amili kan bidra til bedre likviditet

Lær mer om hvordan Invoice to Cash fra Amili kan bidra til bedre likviditet i din bedrift.

Innsikten du trenger for å ta gode valg

Innsikten du trenger for å ta gode valg

Kredittstyring

Skulle du ønske du kjente betalingshistorikken til kundene litt bedre?

Med kredittstyring fra Amili får du dataen du trenger for å ta gode valg. Med reell data, kan du enkelt se hvilke kunder som potensielt betyr risiko og tap - og gjøre nødvendige tiltak for å bidra til en sunn likviditet.

Multidistribusjon - kostnadseffektivt og sikkert

Kostnadseffektivt og sikkert

Multikanal faktura­distribusjon

Kunder er forskjellige og har ulike preferanser når det kommer til mottak av faktura. Sender du i dag faktura i samme kanal til alle kundene dine? Da har du kanskje opplevd at kredittiden varierer fra kunde til kunde. 

Med Amili SEND kan du automatisere fakturadistribusjonen og sende i den mest kostnadseffektive kanalen - etter kundenes preferanser. Følg status på utsendelse, feilede transaksjoner og ta beslutninger raskt.

Fleksible betalingsløsninger

Få raskere betalt

Fleksible betalings­løsninger

Ved å gi kundene flere betalingsalternativer, gjør du det enklere og raskere for dem å betale. Dette betyr færre forsinkede betalinger og en sunnere kontantstrøm for bedriften.

Fjerning av betalingsbarrierer sparer tid, ressurser og sikrer raskere betaling.

Reskontro Matching med fakturaadministrasjon

Sunn kontantstrøm

Faktura­administrasjon

En sunn kontantstrøm er alfa omega, og avhenger i stor grad av at fakturaer og remitteringer samsvarer med hverandre. Manuell håndtering er både tid- og ressurskrevende, og risikoen for både svindel og feil er større.  

Med reskontro matching fra Amili automatiserer du jobben med å administrere og registrere innkommende betalinger. Du sparer både tid og penger - og automatikken gjør det enkelt å identifisere unormale transaksjoner,  slik at risikoen for svindel reduseres.

Få hjelp med purring og inkasso

Når betalingen uteblir

Purring og inkasso

Sørg for at kundene prioriterer din faktura. Vi hjelper deg å sette betalingsoppfølgingen i system, slik at innfordringsløpet er tilpasset deg og kundene dine. 

Analyser alle stegene - fra faktura til betaling

Full innsikt, full oversikt. Alltid.

Når det er enkelt å følge med, er det også enkelt å gjøre de riktige tiltakene.

Full innsikt, full oversikt. Alltid.

Vil du se hvordan Invoice to Cash-løsningen fra Amili kan bidra til en bedre likviditet for bedriften din?

Yve logo
Vi valgte Visma Amili AS fordi de hadde det beste tilbudet vektet i forhold til pris, gjennomføringsevne, kompetanse, erfaring og referanser.

Ørjan Kvalø

Kundesjef, Yve AS

Bli kjent med kundene våre

Ice - effektivitet, vekst og hard konkurranse

Telekom kan være en krevende og kapitalintensiv bransje. Det vet ice mye om. Da er det viktig at faktura- og inkassoprosessene er effektive. Amili hjelper ice med å få inn innbetalinger raskt, gjennom et tett og godt samarbeid.

Amili hjelper Ice å få innbetalinger raskt

Rema 1000 - Et hinsides enkelt system

Som kjøpmann og kontrollnerd er det godt å ha et brukervennlig system som gjør det enkelt å holde orden på kredittkundene når summene blir store.

Les hvordan Rema 1000 holder orden på kredittkundene sine

Spørsmål & svar

Her finner du svar på vanlige spørsmål om hva invoice to cash er og hvilke fordeler det gir. Enten du er en bedriftseier, økonomiansvarlig eller en nysgjerrig kunde, gir vi deg noe mer innsikt. 

Kontakt oss

"Invoice to Cash" (I2C) er en forretningsprosess som omfatter hele syklusen fra produksjon og opprettelse av en faktura til mottak av betaling fra kunden. Denne prosessen er en viktig del av økonomifunksjonen i en organisasjon og spenner over flere trinn, inkludert fakturadistribusjon, kredittstyring, betalingsoppfølging, inkasso og bokføring. Her er en oversikt over hovedtrinnene i Invoice to Cash-prosessen:

Fakturering: Første skritt er å produsere og distribuere en faktura som sendes til kunden. 

Kredittstyring: Noen bedrifter utfører en kredittsjekk for å vurdere kundens betalingsevne før fakturaen sendes. Dette hjelper med å minimere risikoen for at kunden ikke betaler.

Betaling: Kunden betaler fakturaen i henhold til avtalte betalingsvilkår. Dette kan inkludere en rekke betalingsmåter som for eksempel via efaktura, vipps, kredittkort eller andre betalingsmetoder.

Purring og inkasso: Dersom kunden ikke betaler i henhold til avtalen, må bedriften iverksette prosesser for å kreve inn utestående beløp. Dette kan involvere purringer, rettslige skritt eller andre tiltak.

Bokføring: Når betalingen mottas, blir den bokført i regnskapssystemet for å oppdatere organisasjonens økonomiske poster.

Invoice to Cash-prosessen er avgjørende for økonomistyring og likviditetsstyring i en organisasjon. Automatisering av disse prosessene kan bidra til å redusere feil, spare tid og forbedre kontantstrømmen.

En automatisert Invoice to Cash-løsning gir bedrifter en rekke fordeler, da løsningen effektiviserer hele prosessen fra faktura til betaling. Her er noen av de viktigste fordelene:

Bedre likviditetsstyring: Bedre kontroll over kontantstrømmen ved å forutsi når betalinger kan forventes og identifisere potensielle betalingsproblemer tidlig.

Spare tid og kostnader: Automatisering reduserer behovet for manuelle prosesser. Dette sparer tid og reduserer kostnader knyttet til administrasjon, registrering av data og feilretting.

Redusert feilrate: Manuelle prosesser er mer utsatt for feil, som kan føre til forsinkede betalinger. Automatisering bidrar til å minimere slike feil ved å sikre nøyaktig dataregistrering og beregninger.

Raskere betaling: Løsningen akselererer hele prosessen, inkludert utsendelse av fakturaer, behandling av betalinger og oppfølging av utestående fordringer. Dette fører til raskere betaling for bedriften.

Bedre kundeopplevelse: Tilby enkel tilgang til fakturaer og betalingalternativer, noe som gir en bedre kundeopplevelse. Dette kan bidra til å øke kundetilfredshet og lojalitet.

Innsikt og analyse: En helhetlig løsning gir mulighet for omfattende rapportering og analyse av fakturerings- og innkrevingssyklusen. Dette gir bedre innsikt  og muliggjør optimalisering av prosessene.

Skalerbarhet: Løsningen kan enkelt tilpasses bedriftens behov og skalere i takt med vekst.

Integrasjoner: Løsningen kan integreres med andre forretningssystemer, som ERP og CIS systemer for en sømløs og helhetlig prosess.

Samlet sett gir automatisering av Invoice to Cash-prosessen bedrifter muligheten til å forbedre effektiviteten, redusere feil, akselerere betalinger og opprettholde en sunn likviditet, noe som er avgjørende for økonomisk vekst.

Selv om vi tilbyr en helhetlig løsning for hele prosessen fra faktura til betaling, kan de ulike komponentene i løsningen benyttes separat.

Dersom du har egne løsninger for deler av prosessen som du er fornøyd med og ønsker å beholde er det uproblematisk.

Vi tilpasser løsningen etter dine krav og behov.