Choose language
Visma Global

Kostnadsfritt og enkelt

Kom i gang

Det blir ikke enklere enn dette! AutoCollect er integrert direkte i Visma Global, så det flyter sømløst sammen. For å komme i gang med å sende din første påminnelse om en ubetalt faktura, er det bare å skru på tjenesten.

Du kan selv bestemme om du ønsker å automatisere hele innkrevingen, eller bare noen deler av den.

  • Aktivering er kostnadsfri
  • Ingen bindingstid
  • Support er gratis