Choose language
Hva er Elektronisk datautveksling (EDI)

Hva er EDI?

EDI står for Elektronisk datautveksling, og er en metode for effektiv utveksling av forretningsdokumenter i et standardisert elektronisk format, mellom ulike systemer og parter. 

Går du fra papirbasert til elektronisk utveksling av forretningsdokumenter, vil bedriften din oppleve betydelige fordeler som lavere kostnader, reduksjon i antall feil og mye tid spart. 

Hva er EDI

Elektronisk datautveksling (EDI)

Elektronisk datautveksling (EDI) sørger for sømløs og automatisert overføring av forretningsdokumenter som ordre, fakturaer og lagerbeholdning, mellom ulike datasystemer. Dette skjer direkte mellom datamaskiner, uten behov for manuell inndata eller papirdokumenter.

Eksempelvis så kan en leverandør automatisk sende en elektronisk ordre til en produsent så snart varelageret når et visst nivå. Produsenten mottar deretter denne ordren direkte i sitt ordrehåndteringssystem, og produksjonsprosessen kan starte umiddelbart. Når varene er produsert, sendes en elektronisk faktura automatisk tilbake til leverandøren.

Felles format gjennom EDI-standarder

EDI-standarder, som ANSI X12 og UN/EDIFACT, fastsetter et felles format og protokoll for datautveksling, som gjør det mulig for forskjellige systemer å kommunisere sømløst med hverandre - uavhengig av programvare eller bransje.

EDI sparer både tid og kostnader

EDI sparer bedrifter betydelig tid og kostnader ved å redusere behovet for manuell inndata, minimere feil og fremskynde behandlingstiden for forretningsdokumenter. Det forbedrer også nøyaktigheten og påliteligheten til datautvekslingen og styrker forretningsforholdene mellom partnere ved å legge til rette for raskere og mer effektiv kommunikasjon.

EDI standarder

Standardene som brukes i elektronisk datautveksling (EDI)

 • ANSI ASC X12 (American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12)
 • UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
 • TRADACOMS (Trading Data Communication Standard)
 • ODETTE (Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe)
 • RosettaNet
 • HL7 (Health Level Seven International)
 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
 • Peppol eDelivery Network (rammeverk som tillatter elektronisk datautveksling over landegrenser innenfor EU og noen andre land)
 • UBL (Universal Business Language)
Når bruker jeg EDI?

Når bruker jeg EDI?

Vanlige bruksområder for EDI:

 • Odrebehandling
 • Fakturering
 • Lagerstyring
 • Frakt- og transportdokumentasjon
 • Betalingstransaksjoner
 • Produktsporing og serienummerregistrering
 • B2B-kommunikasjon