Choose language
Inkassosalær 2024

Hva er inkassosalær?

Inkassosalær representerer kostnadene en skyldner må betale for inndriving av gjeld gjennom en inkassoprosess. Dette kommer i tillegg til det ordinære gjeldsbeløpet og eventuelle renter. Størrelsen på salæret kan variere basert på gjeldens størrelse - og hvor lang tid det har gått siden forfallsdato på første mottatte faktura.

Slik reguleres inkassosalærene

Hvordan reguleres inkassosalærene?

Inkassosalærene reguleres gjennom nasjonal lovgivning. I Norge er det flere lover og forskrifter som styrer hvordan inkassosalærer skal beregnes og påføres. Her er Inkassoloven og Forskrift om inkassosalær og andre inkassokostnader (Inkassoforskriften) sentrale. 

Inkassoloven

Denne loven (Inkassoloven av 1988) gir det generelle rammeverket for inkassoaktiviteter, inkludert hvordan inkassosalærer kan beregnes og kreves.

Loven setter standarder for rimelige inkassopraksiser for å beskytte skyldnere fra urimelige gebyrer og for å sikre at kreditorer kan inndrive gjeld på en rettferdig måte.

Inkassoforskriften

Denne forskriften gir spesifikke detaljer om maksimalsatser for inkassosalærer og andre kostnader som kan påløpe i forbindelse med inkassoprosesser. Forskriften for inkassosalær og andre inkassokostnader oppdateres regelmessig for å reflektere endringer i økonomien. I tillegg sikrer den at gebyrene forblir rettferdige og proporsjonale.

Inkassosalær 2024

Lurer du på hvilke satser og gebyrer som kommer i tillegg til det opprinnelige kravet? Se inkassosatser 2024 her. Du finner også oversikt over inkassosalærer 2024 på siden til Finanstilsynet.